Съвременните жени имат прекалено много мъжки енергии

Съвременните жени имат прекалено много мъжки енергии


Мъжът е даващия: грижа, финанси, дом. Мъжеството се проявява като начин на даване. Ако не долавя отклик на женската любов, престава да дава. Мъжът има потребност, жената да го обича: а не да го поучава, да го възпитава, а да го ПРИЕМА. Женствеността се разкрива при приемане. Тя трябва да се научи да приема: решенията, реакциите, същността му.

Способността на жената, да приема мъжа, без да го осъжда, развива мъжката способност да споделя силата си с жената; женската любов е в приемането на мъжа – умението да обгърне с любов, е сред човешките добродетели. Нежност, смирение, уважение, търпимост – тези четири енергии учат мъжа да живее великодушно. Около него се образува защитно поле, силата на което са жизнените стремежи, успехите.

Ако жената притежава такива енергии – мъжът е великодушен и хармоничен, постига напредък в кариерата, жизнен успех, емоционално равновесие. Съвременните жени имат прекалено много мъжки енергии. Отучили са се да обичат сърдечно, чувствено. Любовта е станала продукт на разума. Жените се стремят да избират мъж не със сърцето, а с разума: дали печели добре, има ли собственост, добър баща ли е…

Женските енергии, необходими за продължение на рода, са се променили: жената също започва да дава, проявявайки го като прекалена опека за детето, да пречи на мъжките прояви, за мъжа става майка. Точно това са мъжките способности да твори с ума. Всичко това се отразява на енергообмена между мъжа и жената и става постоянен източник на разногласия.

Главната проява на Женствеността е приемането. Приемането на мъжа с всичките му проявления. Това не означава да се унижавате пред него. Означава, да го обгърнете с жизнена сила, с безусловна любов, която да го вдъхновява и да споделя с жената своето творчество, победите, радостта си.
Превод: Йосиф Йоргов
You can become a slave only by voluntary consent.
I am highly allergic to circumcised souls and red flags with Venusian star on them.
Sign In or Register to comment.