Трудовете и теориите на Карл Густав Юнг

Трудовете и теориите на Карл Густав Юнг

Където психологическата теория и познанието за душата се срещат

Бих желал да отворя тема за един от може би най-значимите мислители на 20-ти век. Ще започна темата с няколко цитата от книгата "Психология на западната религия", отнасяща се за символите и влиянията на религиите на човека от западния свят. 
От страници 219 - 220 (със съкращения):
"По време на Зосим смятали, че Сатурн е еврейски бог, вероятно заради празнуването на съботата
(съботата е ден на Сатурн[67]), a също и заради паралела, който правели гностиците между Сатурн и върховния архонт Ялдабаот ("дете на хаоса")[...].
Паралелът еврейски Бог - Сатурн е много важен за алхимическата концепция за промяната на 
старозаветния Бог в Бога на Новия Завет. Като най-външна планета, върховен архонт (харанитите го наричали "Primas"), демиурга Ялдабаот, на Сатурн са приписвали голямо значение, и той всъщност е оня "spiritus niger" <черен дух>, който е затворен в тъмнината на материята. Той е онзи бог, или част от бог, който е бил погълнат от собственото си творение."
страница 212:
"С thuribulim (кандилницата) свещенникът прави кръстен знак над жертвените дарове и трикратно описва кръг, два пъти от дясно наляво (тоест, обратно на часовниковата стрелка, което психологически съответства на circumambulatio в посока надолу, с други думи движение към несъзнаваното) и веднъж от ляво надясно (тоест по часовниковата стрелка, психологически по посока на съзнанието(25) ). С това действие е свързано и сложно кадене пред олтара (26)."

Бележка под страницата:
25. В будизма строго се съблюдава circumambulatio от ляво надясно.
26. Каденето се извършва само при тържествена литургия.
страница 258:
бележка от автора на темата: това е един от многото цитати в книгата, в които Юнг поставя под въпрос материалистичната, т.нар. сексуална теория на Фройд, базирана на несъзнателните инстинкти, като непълна теория спрямо истинската природа на човешкото същество. Както повечето от вас предполагам знаят, първоначално Юнг е бил последовател на Фройд, но последователно започва да оспорва теорията му и в последствие създава аналитичната психология - психологическа школа тясно свързана с разбирането на душата и повлияна от езотеричната традиция (бащата и чичото на Юнг са били розенкройцери).
"Ако зад човека не стоеше нищо друго освен колективна ценностна норма, от една страна и природните явления, от друга, то всяко нарушение на моралната норма щеше да бъде само бунт на инстиктивната природа. Тогава не би могло да има иновации на ценностите и смисъла, защото инстинктите са най-древният и най-консервативен елемент в животните и в човека. Този възглед забравя за влечението и към творчество, което въпреки, че може да действа като инстинкт е рядкост в природата и се среща почти изключително при вида Homo Sapiens."
Post edited by Kar on

Comments

  • 1 Comment sorted by Votes Date Added
  • edited July 2016 Must be logged on
    Note
    Vote Up1Vote Down
    Благодаря отново за помощта с форматирането, Kar. :) Имах малко проблеми на моя лаптоп с него.
    Post edited by PeaceFlower on
Sign In or Register to comment.